SJ SKYLTHANDBOK

Skylthandbok, SJ

  • Skyltmanual, del av SJ identitets- och designprogram. 

             Ett verktyg för projektering, drift och underhåll.

Uppdragsgivare: SJ Stab Information, BERG Arkitekter AB