KONTOR

Kontorshus för Stockholms Kooperativa Bostadsförening 
Bromma,Stockholm

  • Inredningsdesign

Uppdragsgivare: SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening