FRITIDSHUS

Södra Skärgården, Stockholm

  • Nybyggnation. Projektering av fritidshus

Uppdragsgivare: Privat