VD CHRISTER CARLSON

VD CHRISTER CARLSON

ingår i studio 22.jpg

Planering för nybyggnad och ombyggnad av privata hem, villor, våningar och fritidshus utgör en del av kontorets produktion. Vi projekterar också omfattande skyltsystem med att ta fram skyltmanualer och skyltprogram.

Vi arbetar också med järnvägsdesign för SJ där vi utformat plattformsutrustning så som väderskydd och skyltsystem, men också hela tågkoncept.

Vi har mångårig erfarenhet av att skapa förtroende genom lyhördhet och kompetens i våra kundrelationer. Samråd och presentation är hörnstenar i alla projekt.

 
Carlson Arkitekter AB
T 08-650 75 20
M 070-888 96 63
Storgatan 22
SE 114 55 Stockholm
info@carlsonark.com
www.carlsonark.com

LITE OM OSS


Företaget är verksamt som konsulterande arkitekter alltsedan år 2000. Ägare och VD är Christer Carlson.

Vi arbetar med ombyggnader och inredning innanför fasaderna, dvs i huvudsak inomhus. Det kan gälla ett företag eller organisation som växer och behöver planera sina nya lokaler eller att befintliga lokaler får ny användning, behöver renoveras och fräschas upp. Det kan också gälla mer detaljerade insatser som att planera en ny receptionsdisk, ett konferensrum med tillhörande belysningsplanering, en entréhall etc. Även utformning av kontrollrum förekommer till kunder inom processindustrin, Vattenfall m.fl.

 

KONTAKT

 
NAMN *
NAMN